جاده آفتاب بوشهر داستان استانی برنامه

جاده: آفتاب بوشهر داستان استانی برنامه داستان سینمایی جدول پخش

داروی تازه درمان سرطان کبد که اف‌دی‌ای تائید کرد

اداره نظارت بر دارو و غذای آمریکا(اف‌دی‌ای)، داروی جدیدی را جهت درمان مرسوم ترین شکل سرطان کبد به نام کارسینوم هپاتوسلولار تصویب کرد. داروی تاز..

ادامه مطلب